Deze levensgevaarlijke pijnstiller is vrij verkrijgbaar! Gebruik jij hem ook?

Het is bijna niet voor te stellen, maar dagelijks krijgen duizenden mensen een potentieel dodelijk middel voorgeschreven zonder zich hiervan bewust te zijn. Verschillende onderzoeken hebben de gevaren blootgelegd, maar zonder enig effect: diclofenac, ibuprofen en naproxen zijn nog gewoon verkrijgbaar. Diclofenac heeft zelfs de twijfelachtige eer de meest populaire pijnstiller te zijn: 1,4 miljoen Nederlanders (ruim 8 procent van onze bevolking!) kregen de zware variant van dit middel op recept, en nog meer mensen kochten een lichtere variant zonder recept.

Risico op hartaanval

Gerenommeerd medisch tijdschrift thebmj publiceerde in april een vernietigend onderzoek naar zogenaamde NSAID’s, ofwel niet-steroïde ontstekingsremmers. De conclusie: het risico op een hartaanval neemt met maar liefst 20 tot 50 procent toe in de eerste week van het gebruik van dergelijke pijnstillers. Het exacte percentage is afhankelijk van de gebruikte pijnstiller. Diclofenac, maar ook naproxen en zelfs ibuprofen gaven alle 3 ongeveer 50 procent meer kans op een hartaanval. Bij ibuprofen wordt dit risico pas hoger bij 1200 milligram of meer per dag, terwijl dit bij naproxen vanaf 750 milligram per dag al is. Schokkender zijn de cijfers voor diclofenac: al vanaf 100 milligram per dag heb je 50 procent meer kans op een hartaanval!

Wat loop jij voor risico?

Het exacte risico dat je loopt, is afhankelijk van hoe gevoelig je bent voor een hartaanval. Bij mensen met een verhoogde kans op een hartaanval kan het risico behoorlijk groot worden. Voor de meeste mensen zal het risico in de praktijk echter meevallen. Toch blijft de vraag spelen waarom dit middel op de markt blijft. Jaarlijks sterven honderden mensen door het gebruik van pijnstillers, waarbij wederom ibuprofen en diclofenac genoemd worden.

Vioxx

In 1999 kwam het medicijn Vioxx op de markt, een middel met de werkzame stof rofecoxib. In bovengenoemde test van thebmj gaf dit medicijn een verhoogd risico op een hartaanval van maar liefst 58 procent. Volgens het blad Trouw werd dit middel gezien als ‘veelbelovend opvolger’ van bijvoorbeeld ibuprofen, naproxen en diclofenac. Datzelfde Trouw weet echter te melden dat Vioxx in 2004 van de markt werd gehaald vanwege… een verhoogd risico op hart- en vaatproblemen. In een grootschalig onderzoek naar Vioxx kwamen destijds ook de problemen van andere pijnstillers naar boven. Diclofenac werd in 2006 zelfs even gevaarlijk bevonden als het inmiddels al 2 jaar niet meer verkrijgbare Vioxx. Waarom blijven de andere pijnstillers dan wel beschikbaar?

Verschuiving

Volgens klinisch farmacologe Patricia McGettigan is het vooral de traagheid van regelgevende instanties die zorgt voor weinig verandering, zo verklaart ze aan Labyrint Radio op de VPRO. Op de website wordt gesproken van 4 doden per week door diclofenac. Dat lijkt echter niet de enige reden. In dagblad Trouw zegt hoogleraar farmaco-epidemiologie Bert Leufkens te denken dat het verboden maken van diclofenac een nieuw probleem aan het licht brengt. Een verbod zou veel gebruikers doen verschuiven naar naproxen. Een ongewenst gevolg, zo vindty Leufkens, want naproxen heeft weer een hogere kans op maagbloedingen. De medische toezichthouders zeggen de situatie in de gaten te houden. In hoeverre dat tot acties gaat leiden, is de vraag. Laten we hopen dat de afgelopen 11 jaar geen voorbode zijn voor de komende 11 jaar. Het maakt in ieder geval weer pijnlijk duidelijk hoe we toe zijn aan de vorig jaar ontwikkelde pijnstiller zonder bijwerkingen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *